Schepping versus Evolutie.

Christenen die de bijbel letterlijk nemen beweren dat de evolutietheorie van Darwin niet waar kan zijn omdat deze strijdig is met "het scheppingsverhaal" in Genesis. Nu wil het feit dat "het scheppingsverhaal" helemaal niet bestaat omdat de bijbel twee verschillende scheppingsverhalen bevat die op belangrijke punten met elkaar in tegenspraak zijn.

[NB: de eerste 3 verzen van Genesis 2 zijn de afsluiting van het eerste scheppingsverhaal. Dat bij vers 4 een nieuw verhaal begint blijkt ondermeer uit het feit dat "God" hier plotseling "HEERE" wordt genoemd.]

 

Scheppingverhaal 1
(Genesis 1:1)
Scheppingsverhaal 2
(Genesis 2:4)
De schepping is opgedeeld in 6 dagen.

God schept man en vrouw tegelijkertijd.


God schept eerst de dieren en daarna de mens.

God schept de mens naar zijn beeld en gelijkenis.


God geeft de mens ALLE bomen met vruchten om als voedsel te dienen.

God geeft Adam en Eva opdracht om de gehele aarde te bevolken.

De schepper wordt "God" genoemd

Geen opdeling in dagen.


God schept eerst Adam en daarna Eva uit de rib van Adam.

God schept eerst de mens en daarna de dieren.

God schept een mens die het verschil tussen goed en kwaad niet kent.

God verbiedt de mens om van één speciale boom te eten.

God wil dat Adam en Eva in de hof van Eden blijven


De schepper wordt "HEERE God" genoemd.


Naast de genoemde tegenspraken bevatten de scheppingsverhalen diverse absurditeiten die duidelijk laten zien dat deze verhalen geen goddelijke openbaringen zijn maar constructies van mensen met een uiterst beperkte wetenschappelijke kennis:

1. De aarde wordt beschreven als het middelpunt van het universum terwijl we nu weten dat zij slecht een minuscuul onderdeeltje is van ons zonnestelsel en dat het heelal  vele miljarden van dergelijke zonnestelsels rijk is.

2. De aarde wordt eerst geschapen en dan pas de zon wat bepaald niet logisch is als je weet dat de aarde onderdeel uitmaakt van het zonnestelsel en dat zij om de zon draait.

3. God schept eerst het licht en daarna pas de hemellichamen die het licht produceren.

4. Er wordt over dag 1 t/m 3 gesproken terwijl de zon, die in combinatie met de draaiing van de aarde om haar as het begrip dag bepaald, pas op de 4e dag werd geschapen.

5. In het eerste verhaal schept God op de 3e dag de planten en bomen en op de 4e dag de zon terwijl we nu weten dat planten en bomen alleen kunnen bestaan dankzij de energie die de zon levert. Ook de temperatuur op die derde dag zou zo laag zijn geweest dat geen enkele boom of plant het overleefd zou hebben.

Andere vragen die de verhalen oproepen zijn:

1. (Genesis 1:26) "God schept de mens naar zijn beeld en gelijkenis." De eeuwige en almachtige God die altijd al bestaan heeft ziet er dus uit als een mens? Hoever gaat deze gelijkenis dan? Betekend dit dat Hij net als ons longen en een maag-darmstelsel heeft en net als ons moet ademen, eten, drinken en ontlasten?

2. (Genesis 1:31) "En God zag al wat Hij gemaakt had". Moeten we hier aannemen  dat God over mannelijke geslachtdelen beschikt? Zou het dan ook niet zo zijn, mede gezien later blijkt dat God een zoon heeft, dat er een Mevrouw God bestaat?

3. (Genesis 1:24) "En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort" Als God de schepper is van de levende natuur dan heeft Hij wel erg zijn best gedaan om de meest verschrikkelijke ziektes, kankers, lichamelijke en geestelijke afwijkingen te ontwikkelen. Er is geen lichaamsdeel te vinden of onze Schepper heeft er wel een speciale ziekte voor ontworpen. Wat voor een sadist moet je wel niet zijn om voor diverse lichaamsdelen en organen speciale wormen te creeren die zich daar eens fijn gaan invreten?

Waarom heeft God in zijn scheppingsdrang zoveel moeite  gedaan om zo'n grote verscheidenheid aan virussen en bacterien uit te vinden waardoor zoveel miljoenen mensen en vooral kinderen in de loop van de geschiedenis gruwelijk hebben geleden en zijn omgekomen?

4. Waarom heeft God de natuur geschapen als één grote strijd die bestaat uit eten of gegeten worden met voor veel dieren op het eind een gruwelijke een pijnlijke dood. Schept de Schepper er behagen in om een jong kalfje voor zijn leven te zien rennen om daarna verscheurt te worden door een roofdier?

5. Met welk doel heeft god al die miljoenen planten en dieren geschapen die bestonden voordat de mens er was en die nu zijn uitgestorven.

6. Als het allemaal begon met één echtpaar die daarna de aarde heeft bevolkt dan kunnen we niet anders concluderen dat er sprake van incest moet zijn geweest in het gezin van Adam en Eva.

7. Waarom heeft de Schepper de levende natuur zo geconstrueerd dat  het net lijkt of dat deze door evolutie is ontstaan? Waarom bestaan er bijvoorbeeld naast de mens ook een heel rijtje verschillende apensoorten die steeds een beetje meer op ons en dus ook op God zelf lijken? Dat brengt de mens maar nodeloos op verkeerde ideeen zou je zeggen.

 

Lees verder:  hoe Rechtvaardig is God?