Bijbel Quiz

Youtube quiz vertaald door Dutch Skeptic


Probeert u het nu zelf eens:

1. Hoe luidt het tiende gebod?

A. Gij zult niet stelen.
B. Gij zult niet echtbreken.
C. Gij zult een lammetje niet in de melk van zijn moeder koken.
D. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

2. Wat is Gods straf voor werken op zaterdag (de Shabat)

A. Honderd zweepslagen.
B. De doodstraf.
C. Verbanning.
D. Kinderloosheid.

3. Wat zegt de Bijbel over slavernij?

A. Is toegestaan zolang de slaven geen Israelieten zijn.
B. Het is verboden mensen te kopen en te verkopen.
C. Slaven mogen wel op zondag werken.
D. Israel moet de heidenen aanvallen om daar de slaven te bevrijden.

4. Hoe straft God een groep kinderen die de profeet Elisa uitschelden voor kaalkop?

A. Hij jaagt ze weg met een onweersbui.
B. Hij zorgt dat ze 7 dagen niet kunnen praten.
C. Hij laat ze verscheuren door beren.
D. Hij licht hun ouders in middels een droom.

5. Wat doet God met Uza als deze de Ark tegenhoudt, die van de wagen dreigt te vallen?

A. Hij slaat Uza ter plekke dood.
B. Hij maakt Uza een rijk man.
C. Hij beloofd Uza veel nakomelingen.
D. Hij verlamt de arm waarmee Uza de Ark aanraakte.

  6. Hoeveel mensen doodt God als enkelen in de Ark hebben gekeken?

A. 250 mannen
B. Alleen diegenen die in de Ark hebben gekeken.
C. De complete familie van diegenen die hebben gekeken.
D. 50.070 mannen


7. Wat betaalde David als bruidschat voor Michal?

A. 300 zilveren sikkels.
B. 500 schapen en 100 rammen.
C. 200 filistijnse voorhuiden.
D. 2 jaar onbetaald werken voor zijn schoonvader.


8. Hoe moeten we volgens Jezus onze familie behandelen?

A. We moeten onze vader en moeder eren.
B. We moeten ouders, broers en zusters haten.
C. We moeten ouders broers en zusters verlaten.
D. Alle drie de antwoorden hierboven zijn correct.


9. Hoe komt koning Saul aan zijn eind?

A. Hij pleegt Zelfmoord.
B. Hij wordt gedood door een Amalekiet.
C. Beide antwoorden hierboven zijn correct.


10. Hoe kunnen we Gods "grimmigheid" stoppen als Hij een plaag over het volk heeft gebracht waaraan al 24.000 mensen zijn gestorven?

A. Na 7 dagen rouw van het gehele volk.
B. Nadat een man en een vrouw met een speer zijn gedood.
C. Na vasten en gebed van de hogepriester.
D. Na een zoenoffer van 2000 schapen.